Šibenik, 2013. Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva