Na 12. međunarodnom festivalu Chorus Inside, Akvarel osvojio zlato

Objavio Akvarel dana 11.09.2014 Iz medija | | Nema komentara

http://www.osijek-online.com/clanak/1001-00434-na-12-medjunarodnom-festivalu-chorus-inside-akvarel-osvojio-zlato.html